Alkuperäiset palaset

Vuonna 2018 maailmankuvalliset näkemykseni menivät yllättäen uusiksi: käännyin vahvan vakaumuksellisesta luterilaisesta ortodoksiksi. Monet olivat kiinnostuneita kuulemaan, mitä oli tapahtunut. Vaikka murroksen sanoittaminen tuntui vaikealta ja aluksi emmin tehdä sitä, eräs tuttuni sai minut provosoitumaan ja kirjoitin ihmeellisessä innossa kuusi kirjoitusta Facebook-sivulleni. Niistä viisi ensimmäistä käsittelivät luterilaisuutta ja kuudes ortodoksisuutta. Kutsuin kirjoituksiani palasiksi, koska ne eivät tarjoa mitään syvällistä kokonaiskuvaa siitä, mikä muuttui, mutta antavat pikkupalasia siitä.

Julkaisen alkuperäiset palaseni tässä ilman sen suurempia muutoksia. Luin ne kaikki läpi ja korjasin joitain kielioppivirheitä, jotka sattuivat silmään. Muuten en ole niitä muuttanut.

Uusissa päivityksissäni jatkan aiemmin esittämieni ajatusten kehittelyä ja tarkentamista. Suuria muutoksia ajattelussani ei ole kuitenkaan kuluneiden vuosien aikana tapahtunut.

Ensimmäinen palanen: Oppisysteemi ja ehdottomuus

Toinen palanen: Raskas oppisysteemi ja pelastusvarmuus

Kolmas palanen: Pelastusvarmuus, hyvät teot ja synti

Neljäs palanen: Ensimmäinen uskonkappale

Viides palanen: Nominalismi

Kuudes palanen: Ortodoksisuus